Skip to content

Конфигурирай Своята Брамак Система

Конфигурирай своята Брамак система

1
2
3

Стъпка 1 - Основни характеристики на покрива

  Обща квадратура на покрива (м²)*

  !

  Изберете система*

  !

  Вид на покрива*

  !

  Населено място*

  !

  Наклон на покрива (° ):*

  !

  Обща дължина на комините: (лин. м. ):*

  !
  Отводнителна система

  Компонент от тип Сигурност. Служи за отвеждане на дъждовната вода.

  Вентилиране на покрива (система)

  Компоненти от тип Комфорт. Грижи се за вентилирането на покрива. Осигурява проветряване на пространството между хидро - изолационното фолио и керемидите и се постига естествено вентилиране от стрехата към билото.

  Подпокривно фолио

  Компоненти от тип Комфорт. Дава възможност на покрива да диша, позволява на водните пари да излизат отвътре, навън; защита от вода, която може да проникне отвън навътре поради разлика в налягането; поддържа покрива сух, като по този начин удължава живота му, подобрява микроклимата в подпокривното пространсвто.

  Улама (система)

  Компоненти от тип Защита. Служи като свързващ елемент между 2 покривни повърхности и защитава от проникване на вода между двете покривни повърхности

  Модели керемиди

  Компоненти от тип Сигурност. Включват изброените отдолу 7 вида основни керемиди и 2 специални(1/2 и странична керемида). Половин керемида служи за прецизност и сигурност, когато има рязани керемиди в областта на уламата и наклонената стреха. Използва се и около покривния прозорец. Страничната керемида се използва за красиво, сигурно и естетично оформяне фронтона на покрива, добра визия, защита срещу навяване на дъжд и навяване на сняг. 1/2 и страничната керемида се добавят автоматично в конфигуратора при необходимост. При наклон на покрива над 45 процента се добавят към керемидите специални скоби за допълнително укрепване.

  Снегозадържане на покрива (система)

  Компоненти от тип Сигурност. Служат за задържане на снега върху покрива максимално дълго време. Броя и разположението на компонентите зависи от наклона на покрива и местоположението.

  Компоненти за било и майя

  Компоненти от тип Комфорт. Компонентите за било уплътняват критичните зони на покрива и изпърняват допълнителната функция вентилация.

  Специални керемиди

  Компоненти от тип СИГУРНОСТ. Предлага се за всички модели керемиди. Използва се при двускатни покриви, които завършват със странични керемиди. Прилагат се и в много случаи за подобряване качеството на укрепване на рязаните керемиди в областта на маиите, уламата и при покриване на отвори в покрива (снегозадържаща решетка, стъпала, покривни прозорци, колектори за вграждане и др.).

  Покривна обшивка (система)

  Компоненти от тип Спокойствие. Служи за обшиване на комини и за осъществяване на връзка стена/покрив.

  Система за придвижване по покрива (стъпала)

  Компоненти от тип Безопастност. Служи за безопасно придвижване по покрива. Състои се от 2 бр. керемида стъпало, стъпало и два държача.

  Сигурност на покрива

  Компоненти от тип Безопастност. Служи за безопасно придвижване по покрива.

  Осветяване на покрива

  Компоненти от тип Комфорт.Използва се за излизане на покрива, осветяване и проветряване на необитаемите тавански помещения

  Отвори през покрива

  Компоненти от тип Спокойствие. Отдушниците се използват за отвеждане на миризма и газове и спомагат за допълнително вентилиране. Керемидата антена е подходяща за извеждане на стойки за антени и сателитни чинии.

  Слънчеви колектори и фотоволтаици

  Компоненти от тип Енергия. Осигуряват допълнителна енергия в дома. Могат да бъдат интегрирани и външни. Техният брой се определя от броя на живущите в къщата

  Име*

  Фамилия:*

  Имейл:*

  Телефон:*

  Желаете ли поддръжка: