Skip to content

Направете запитване

BMI Решения

  Вие Сте*

  Email*

  Име*

  Фамилия*

  Област*

  Населено място*

  Пощенски код*

  Ж.К. / Улица*

  Блок*

  Номер*

  Етаж*

  Апартамент*

  От какво се интересувате*

  !

  Адрес (населено място) на къщата (сградата), чийто покрив трябва да се изгражда/ремонтира?*

  Вид на покрива*

  Съществуващо покривно покритие*

  В какъв период планирате да започнете изграждането/ремонта на покрива?*

  Предпочитан модел керемиди Брамак *:

  !

  Площ на покрива:*