Skip to content

Продукти

BMI Решения

Техническа консултация

Ако имате нужда от техническа консултация, обадете се нашия телефонен номер

0700 119 20 на цената на един градски разговор.

Научи повече

Околна среда

В производствения процес

  • За производството на керемиди се използват предимно висококачествени суровини – пясък, цимент и вода.
  • Енергийните разходи и емисии при производството са значително по-ограничени в сравнение с другите покривни материали. Според изследване на австрийския институт за строителна биология и екология, за производството на бетоновите керемиди разходът за невъзобновима енергия е много нисък.
  • Собствените съоръжения за преработка на отпадъчни води във всички заводи на концерна гарантират почти 100% повторна преработка.
  • Производствените отпадъци, които биват складирани в собственото депо на завода, въпреки постоянно нарастващото производство бяха намалени след 1990 година до около 50%.

Комуникация

  • От 15 години съществува работна група за опазване на околната среда, чрез която се контролират всички проекти на предприятието относно тяхната целесъобразност във връзка с опазването на околната среда.
  • Всички служители са редовно информирани и обучавани относно новите дейности по опазване на околната среда. Функциите по изпълнение и контрол на концепцията за обработка на отпадъците се възлагат на квалифициран за целта служител.