Skip to content

Дренажни мембрани

draina-g10
draina-g10

Дренажни мембрани

  • За продукта
  • Документи

Дренажната мембрана Draina G10 се произвежда в Норвегия. Тя е с висока якост на натиск и добър дрениращ капацитет. Прилага се в системи на зелени покриви и като дренаж под плочи в открити пешеходни зони.

Icodren е дренажна мембрана за сутеренни стени и зелени покриви.