Skip to content

Противодимни и осветителни куполи AWAK

Противодимни и осветителни куполи AWAK

  • За продукта
  • Документи

Опазване живота и здравето на работниците и служителите е пръв приоритет на всеки работодател. Icopal AWAK – противодимни и осветителни куполи са част от тази грижа. Те осигуряват както бърза и безаварийна реакция в случай на пожар, така и ежедневно осветление и вентилация на работните помещения.

Куполите Icopal AWAK са изпитани и сертифицирани в престижни европейски лаборатории.