Skip to content

Подпокривно фолио

Защо да изберете подпокривно фолио БМИ Брамак?

Подпокривните фолиа предлагани от БМИ Брамак заменят напълно дъсчената обшивка, в случай че подпокривното пространство е необитаемо. Те предоставят трайна и сигурна защита срещу прах, сняг, както и отвеждане в улука на евентуален теч (например при счупена керемида). Фолиото се полага успоредно на стрехата и се закрепва върху ребрата.

Divorol Comfort 4D

Р (Е)волюция в подпокривните фолиа

Разгледайте
Veltitech 120

Подпокривно фолио Велтитех 120

Разгледайте
Bramac Standard 120

Отличен баланс между качество и цена

Разгледайте
Universal ECO

Подпокривно фолио Универсал Еко

Разгледайте
Universal 2S Resistant

Подпокривно фолио Брамак Universal 2S Resistant

Разгледайте
BRAMAC ECOTEC 140

Подпокривно фолио Брамак ECOTEC 140

Разгледайте
BRAMAC ELITE 2S RESISTANT

Подпокривно фолио Брамак ELITE 2S RESISTANT

Разгледайте
Bramac Pro Plus Resistant 140

Перфектният повърхностен слой. Идеалният материал при ремонт на покриви

Разгледайте
Bramac Top Ru Resistant (SP)

Подпокривно фолио Top Ru Resistant (SP) 230

Разгледайте