Skip to content

Уламата при скатния покрив играе много важна роля. Тук отделните покривни равнини се пресичат, така че при дъжд водата да бъде надеждно отвеждана. Затова сигурността е особено важна, тъй като попаднала в покривната конструкция вода причинява големи щети. Брамак предлага решения за оптимално отвеждане на дъждовната вода чрез уламата.

Алуминиева улама

Алуминиева улама

Разгледай
Скоба за алуминиева улама

Скоба за алуминиева улама

Разгледай
Лента за уплътняване на улами

Лента за уплътняване на улами

Разгледай
Улама PROFILO S

Улама PROFILO S

Разгледай
Адаптор PROFILO S

Адаптор PROFILO S

Разгледай