Skip to content

Защо слънчев колектор?

Възобновяема енергия. Решение за бъдещето

Водещите традиционни енергоносители вече са преминали своя максимум.В същото време изкопаемите енергоносители увеличават отделяните емисии, което води до промяна на климата.

Съседната графика показва обещаващо бъдеще решение на тази дилема: преминаване към възобновяеми източници на енергия. Слънчевата енергия тук играе важна роля.

Соларната технология дава възможност за производство на енергия без да се налагат допълнителни разходи за енергия. Надеждно и безплатно. В България слънчевата радиация е минимум 1200 kWh/m2, а в планините и в североизточната част на страната е значително по-висока.

Идеалната възможност за значително намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. С други думи: във времето на непрекъснато растящите разходи за енергия, една соларна система е не само екологична, но също така и икономически изгодна.

Силата на слънцето. Източник на енергия без край.

Големият куб онагледява годишно отдаваната слънчева енергия. Малките кубчета са все още наличните запаси на традиционните енергоносители. Най-малкия куб символизира световните годишни енергийни нужди.

ЗА НЯКОЛКО ЧАСА СЛЪНЦЕТО ДОСТАВЯ НЕОБХОДИМАТА ЗА ЕДНА ГОДИНА ЕНЕРГИЯ НА ПЛАНЕТАТА.

Слънцето е най-екологичният, неизчерпаем и безплатен източник на енергия и основа на живота на планетата.