Skip to content

Продуктови каталози

Продуктови каталози

Продуктов каталог-Празнуваме 25 години заедно!
Разгледай
Продуктов каталог БМИ Икопал
Разгледай
НОВАТА СВОБОДА: Енергия от собствения покрив
Разгледай
Указание за монтаж на Соларен Покрив Брамак
Разгледай

Поръчайте или изтеглете каталози

  Моля маркирайте подходящото:  Радваме се, че посетихте нашата интернет страница и бихме искали да Ви помолим да отделите малко време и да отговорите на няколко въпроса, свързани с нея. Това ще ни помогне да разкрием и задоволим по-добре Вашите потребности.

  Доволни ли сте от БРАМАК-уеб страницата по отношение на:

  Прегледност на началната страница

  Много

  Да

  Не

  Въобще

  Не знам

  Пълнота на общия преглед

  Много

  Да

  Не

  Въобще

  Не знам

  Актуалност на съдържанията

  Много

  Да

  Не

  Въобще

  Не знам

  Скорост при повикване на страниците

  Много

  Да

  Не

  Въобще

  Не знам

  Четливост/оформление на шрифта и цветовете

  Много

  Да

  Не

  Въобще

  Не знам

  Яснота/полезност на снимките и графиките

  Много

  Да

  Не

  Въобще

  Не знам

  Логика на търсенето & намирането

  Много

  Да

  Не

  Въобще

  Не знам

  Детайлна информация за продукти

  Много

  Да

  Не

  Въобще

  Не знам

  Информация за лице за контакти

  Много

  Да

  Не

  Въобще

  Не знам

  Възможност за изискване на информация

  Много

  Да

  Не

  Въобще

  Не знам

  Помощ при планиране/технически данни

  Много

  Да

  Не

  Въобще

  Не знам

  Изчисляване на покрива/ "DACO"

  Много

  Да

  Не

  Въобще

  Не знам

  Типове за строителство/линкове

  Много

  Да

  Не

  Въобще

  Не знам

  Общо впечатление

  Много

  Да

  Не

  Въобще

  Не знам


  Благодарим за съдействието!

  Бих искал/а да бъда постоянно информиран/а за продуктови новости: