Skip to content

Детайли за плосък и скатен покрив

В секциите долу ще намерите ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ ЗА ПЛОСЪК И СКАТЕН ПОКРИВ.

CAD ДЕТАЙЛИ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ

КЕРЕМИДИ

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Атика

Атика

Класик

Класик

СОЛАР

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

БМИ Брамак слънчев колектор 4

БМИ Брамак слънчев колектор 4

БМИ Брамак слънчев колектор 6

БМИ Брамак слънчев колектор 8

Брамак слънчев колектор 8

БМИ Брамак слънчев колектор 10

Брамак слънчев колектор 10

БМИ Брамак Надлъжен разрез на колектор

БМИ Брамак Надлъжен разрез на колектор

БМИ Брамак Страничен разрез колектор

БМИ Брамак Страничен разрез колектор

БМИ Брамак Полагане на колектор

БМИ Брамак Полагане на колектор

БМИ Брамак монтажни летви солар

БМИ Брамак монтажни летви солар

БМИ Брамак Долна връзка

БМИ Брамак Долна връзка БМИ

БМИ Брамак Горна връзка

БМИ Брамак Горна връзка

СТРЕХА

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Детайл за стреха с вентилираща керемида

Детайл за стреха с вентилираща керемида

Детайл за стреха с комбиниран елемент за вентилиране

Детайл за стреха с комбиниран елемент за вентилиране

Детайл за стреха с мрежа за вентилиране

Детайл за стреха с мрежа за вентилиране

Детайл за стреха с мрежа за вентилиране и допълнителна вентилация

Детайл за стреха с мрежа за вентилиране и допълнителна вентилация

Детайл за стреха с челна обшивка

Детайл за стреха с челна обшивка

БИЛО

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Детайл за било без дъсчена обшивка с VELTITECH 120

Детайл за било без дъсчена обшивка с VELTITECH 120

Детайл за било с дъсчена обшивка с UNIVERSAL

Детайл за било с дъсчена обшивка с UNIVERSAL

Детайл за било с прекъсната дъсчена обшивка

Детайл за било с прекъсната дъсчена обшивка

Детайл за било с топлоизолация без дъсчена обшивка

Детайл за било с топлоизолация без дъсчена обшивка

Решение за било при сух монтаж

Решение за било при сух монтаж

ДЕТАЙЛИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ЕДНОСКАТЕН/ДВУСКАТЕН ПОКРИВ

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Завършване без външно носещо ребро

Завършване без външно носещо ребро

Завършване с видимо носещо ребро

Завършване с видимо носещо ребро

Завършване със странична керемида

Завършване със странична керемида

ЕДИНИЧНО СТЪПАЛО

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Единично стъпало

Единично стъпало

ФИЛИО БМИ БРАМАК

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Разрез на топлоизолиран покрив без дъсчена обшивка

Разрез на топлоизолиран покрив без дъсчена обшивка

Разрез на топлоизолиран покрив без дъсчена обшивка и допълнителна вентилация-1

Разрез на топлоизолиран покрив без дъсчена обшивка и допълнителна вентилация

Разрез на топлоизолиран покрив без дъсчена обшивка и допълнителна вентилация

Разрез на топлоизолиран покрив с дъсчена обшивка

Разрез на топлоизолиран покрив с дъсчена обшивка

Разрез на топлоизолиран покрив с дъсчена обшивка и допълнителна вентилация

Разрез на топлоизолиран покрив с дъсчена обшивка и допълнителна вентилация

МАНСАРДА

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Детайл на мансарда

Детайл на мансарда

Детайл на мансарда-2

Детайл на мансарда-2

Детайл на мансарда без WAKAFLEX

Детайл на мансарда без WAKAFLEX

Детайл на вътрешен ъгъл на мансарда

Детайл на вътрешен ъгъл на мансарда

МАИА

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Маиа с билна летва без летводържател

Маиа с билна летва без летводържател

Маиа с билна летва и с летводържател

Маиа с билна летва и с летводържател

Маиа с топлоизолация и с VELTITECH 120

Маиа с топлоизолация и с VELTITECH 120

Монтаж на летводържател

Монтаж на летводържател

ОБШИВКИ И ОТВОРИ В ПОКРИВА

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Керемида отдушник Дуровент

Керемида отдушник Дуровент

Керемида за антена Дуровент

Керемида за антена Дуровент

Материал за обшивка около комини и стени с Wakaflex

Материал за обшивка около комини и стени с Wakaflex

Обшивка при стена и покрив с Wakaflex

Обшивка при стена и покрив с Wakaflex

ОСВЕТЯВАНЕ НА ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Прозрачна керемида

Прозрачна керемида

Универсален покривен прозорец

Универсален покривен прозорец

СНЕГОЗАДЪРЖАНЕ НА ПОКРИВА

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Схеми за снегозадържане

Схеми за снегозадържане

Схеми за снегозадържане

ТРАПЕЦОВИДНА КАПАНДУРА

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Трапецовидна капандура

Трапецовидна капандура

УЛАМА

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Детайл за улама

Детайл за улама- цветно

Детайл за улама

Детайл за улама-2

Детайл за улама 2-цветно

Детайл за улама-2

CAD ДЕТАЙЛИ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ

PVC MONARPLAN FM

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Детайл А с минерална вата, бетонова основа при улук

Детайл В с минерална вата, бетонова основа при воронка

Детайл С с минерална вата, бетонова основа при борд

Детайл D с минерална вата, бетонова основа при стена

Детайл Е с минерална вата, бетонова основа при димен купол

Еднослойна система PVC механично закрепване, минерална вата, бетонова основа

PVC MONARLAN FM EPS

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Детайл А - при улук

Детайл В - воронка

Детайл С - при борд

Детайл D - връзка плоча - стена

Детайл Е - връзка с димоотводен купол

Еднослойна PVC, механична закрила, топлоизолация EPS, бетонова основа

PVC MONARLPAN FM EPS

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

PVC еднослойна - механичен монтаж, изол. EPS, основа ламарина

Детайл А - механичен монтаж, изол. EPS, основа от ламарина- при улук

Детайл B - механичен монтаж, изол.,EPS, снова ламарина-при воронка

Детайл С - механичен монтаж, изол. EPS, основа ламарина - при борд

Детайл D - механичен монтаж, изол. EPS, основа ламарина - при стена

Детайл Е- механичен монтаж, изол. EPS, снова от ламарина - дим купол

PVC MONARPLAN FM EPS

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

PVC едносл - механичен монтаж монтаж, изол. EPS, основа ламарина

Детайл А - механичен монтаж, изол. EPS, основа от ламарина- при улук

Детайл B - механичен монтаж, изол. EPS, снова ламарина-при воронка

Детайл С - механичен монтаж, изол. EPS, основа ламарина - при борд

Детайл D - механичен монтаж изол. EPS, основа ламарина - при стена

Детайл Е- механичен монтаж, изол. EPS, снова от ламарина - дим купол

04-PVC Monarplan FM PIR

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Детайл А - механ монтаж, PIR изол, основа от ламарина - при улук-БГ

Детайл В - механ монтаж, PIR изол, основа ламарина - при воронка -БГ

Детайл Д - механ монтаж, PIR изолация, основа от ламарина - при стена-БГ

Детайл Е - механ монтаж, PIR изолация, основа от ламарина - при дим купол-БГ

Детайл С - механ монтаж.PIR изол, основа от ламарина - при борд-БГ

Едносл PVC - механ.монтаж, PIR изол, основа ламарина - БГ

05-PVC Monarplan FM PIR

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

Детайл B - механ монтаж, PIR изолация, бетон осн - при воронка-БГ

Детайл D - мех монтаж, PIR изол, бетон осн - при стена-БГ

Детайл E - мех монтаж, PIR изол, бетон осн - при дим купол-БГ

Детайл А- мех монтаж, PIR изолация, бетон основа - при улук - БГ

Детайл С - мех монтаж, PIR изол, бетон осн - при борд-БГ

Едносл PVC - мех монтаж, PIR изол, бетон основа -

06-PVC Monarplan FM

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

PVC - мех монтаж, дърв осн - БГ

Детайл D - мех монтаж, дърв осн - при стена-БГ

Детайл А - мех монтаж, дърв основа - при улук-БГ

Детайл В - мех монтаж, дърв осн - при воронка-БГ

Детайл Е - мех монтаж, дърв осн - при дим купол -БГ

Детайл С - мех монтаж, дърв осн, - при борд -БГ

07-PVC Monarplan FM

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

PVC - мех монтаж, основа от ламар - БГ

Детайл D - мех монтаж, осн от ламар - при стена-БГ

Детайл А - мех монтаж, осн от ламарина - при улук-БГ

Детайл В - мех монтаж, осн от ламарина - при воронка- БГ

Детайл Е - мех монтаж, осн от ламар - при дим купол -БГ

Детайл С - мех монтаж, осн от ламар -при борд-БГ

08-PVC Monarplan FM

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

PVC - мех монтаж, мин вата, осн ламар - БГ

Детайл B - мех монтаж, мин вата, снова ламарина-при водорнка - БГ

Детайл D - мех.монтаж, мин вата, основа ламарина - при стена - БГ

Детайл А - мех.монтаж, мин вата, основа от ламарина- при улук -БГ

Детайл Е- мех.монтаж, мин вата, снова от ламарина - дим купол - БГ

Детайл С - мех.монтаж, мин вата, основа ламарина - при борд-БГ

09-PVC Monarplan GF EPS (1)

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

PVC GF - зелен, EPS, осн ламарина - БГ

Детайл D - GF, лепене, EPS, основа ламарина - при стена - БГ

Детайл А - GF, лепене, EPS, осн ламарина - при улук-БГ

Детайл В - GF, лепене, EPS, осн ламарина - при воронка-БГ

Детайл С - GF, лепене, EPS, осн ламарина - при борд-БГ

10-PVC Monarplan GF EPS

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

PVC GF - залеп, EPS, бетон осн - БГ

Детайл D- GF, залеп, EPS, бетон осн - при стена-БГ

Детайл А - GF, залеп, EPS, бетон осн, при улук - БГ

Детайл В - GF, залеп, EPS, бетон осн - при воронка-БГ

Детайл С - GF, залеп, EPS, бетон осн - при борд-БГ

11-PVC Monarplan G EPS

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

PVC- G-баласт, EPS, ламар осн - БГ

Детайл B - G, баласт, EPS, лам осн - при воронка-БГ

Детайл D - G, баласт, EPS, ламар осн - при стена-БГ

Детайл А - G, баласт, EPS, ламар осн - при улук-БГ

Детайл С - G, баласт, EPS, ламар осн - при борд-БГ

12-PVC Monarplan G XPS (1)

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

PVC - G, зелен, XPS, бетон осн - БГ

Детайл A-G, зелен, XPS, бетон осн- при улук-БГ

Детайл В - G, зелен, XPS, бетон осн - при воронка - БГ

Детайл С - G, зелен, XPS, бетон осн - при борд-БГ

13-PVC Monarplan FM

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

PVC - FM- обновяване стар покрив - БГ

Детайл D - обновяване покрив, FM, - при стена-БГ

Детайл А - обновяване покрив, FM, - при улук-БГ

Детайл В - обновяване покрив, FM, - при воронка-БГ

Детайл С - обновяване покрив, FM, - при борд - БГ

PVC Details

Име на документа:

Тип файл:

Размер на файла:

Изтегляне

PVC-Детайл 1 -връзка към стена - Monarplan FM- БГ

PVC -Детайл 2 -връзка към стена - Monarplan FM- БГ

PVC-Детайл 3 -връзка към борд, Вар1 - Monarplan FM- БГ