Skip to content

Соларен цикъл за подгряване на вода за битови нужди

Подгряване на вода

Енергоносителят (1) в тази система представлява смес от вода и антифриз. Тя се загрява в колектора (2) от слънчевите лъчи. Когато температурата в колектора (2) надвиши температурата в долната част на соларния бойлер (3) с около 5°C, се
включва помпената група (4). Топлоносещата течност (1) преминава през топлообменика в бойлера (5) и отдава топлината към околната вода за потребление. Охладената течност отново се отвежда към колектора (2), за да бъде отново загрята от слънцето.

Определяне на необходимата площ за производство на топла вода