Skip to content

Грешки в практиката

Неоформен детайл на стрехата
Виж повече
Недостатъчен размер на летвите
Виж повече
Пренабити керемиди
Виж повече
Неспазено разстояние между летвите
Виж повече
Недостатъчен размер на контралетвите
Виж повече
Криви колони керемиди
Виж повече
Летвите не са в права линия
Виж повече
Неукрепени керемиди
Виж повече
Назъбени улами
Виж повече
Некачествено залепен материал
Виж повече
Неукрепени капаци при "сух монтаж"
Виж повече
Неправилно разпределени снегозадържащи керемиди
Виж повече
Свързано редене на керемидите
Виж повече
Неравномерно видими керемиди
Виж повече