Skip to content

Летвите не са в права линия

Летвите не са в права линия (не са редени под конец/чертилка)