Skip to content

Направи си сам, Често задавани въпроси

Въпросите, на които всеки който иска сам да изгради своя покрив трябва да може да отговори!

 • Каква е разликата между студения и топлия покрив?

 • Подпокрив без дъсчена обшивка при необитаеми подпокривни пространства и наклон на покрива > 22º (40%)

 • Натоварване на покрива

 • Вентилиране на пространството между керемидите и дъсчената обшивка

 • Вентилационни отвори в областта на билото

 • Какво е подпокрив?

 • Контралетви и летви

 • Топлоизолация

 • Обща информация за покривното покритие

 • Как се определя ширината на конструкцията?

 • Как се определя прав ъгъл спрямо стрехата?

 • Как се редят керемидите?

 • Как се разчертава летвената скара?

 • Какви са предимствата на предварителното разчертаване на летвената скара?

 • Важни указания за покривната конструкция

 • Как да постигнем добра вентилация?

 • Как трябва да се закрепват на керемидите?

 • Важна информация за оразмеряването на летвите

 • Как да постигнем най-правилно снегозадържане?

 • Схема на полагане на снегозадържащите керемиди за всички модели керемиди Брамак

 • Какво представлява системата за снегозадържане?

 • Как да защитим стрехата от сняг?

 • Професионални съвети от Брамак: