Skip to content

Преустройство на Вашия Дом, Често задавани въпроси

Тук ще намерите отговори на някои от най-често срещаните въпроси за реконструкция на покривите. Ако имате въпрос, за който не сме се досетили, моля информирайте ни като използвате нашия формуляр за контакт и ние ще се свържем с вас.

 • Колко струва реконструкцията на покривното пространство?

 • Защо преустройството на подпокривното пространство често изисква нова покривна конструкция?

 • Фактори при определяне нуждата от проектни разрешителни

 • Необходими ли са проект и разрешително за строеж за преустройството/реконструкция на подпокривното пространство?

 • Нужно ли ви е разрешние за строеж за преустройство на подпокривното пространство?

 • Какви са стъпките по ЗУТ при реконструкция на покрива?

 • Изискванията към преустройството/реконструкция на покрива - в кои случай е необходимо съгласие от съседи и общо събрание?

 • Кои са основните административни стъпки за извършване на преустройство, респ. реконструкция на покрива?

 • Какво е технически паспорт?

 • Какво съдържа техническия паспорт?

 • Кога се изработва технически паспорт?

 • Коя категория е моята сграда?

 • За кои сгради и строежи не се съставя технически паспорт?

 • Кой може да поръча технически паспорт?

 • Кой съставя технически паспорт?

 • Какво представлява обследването?

 • Живеем в нова кооперация. Дали нашата сграда има технически паспорт?

 • Имам остъклен балкон или съм правил вътрешно преустройство без никакви строителни документи. Ако се опише в техническия паспорт ще се „узакони“ ли?

 • Мога ли да си направя технически паспорт само на моя апартамент, офис или магазин?

 • Мога ли да проверя каква строителна документация има за моята сграда?

 • Може ли да се направи технически паспорт при липса на техническа документация и чертежи?

 • Как се определя цената за изготвяне на технически паспорт, енергиен паспорт, екзекутивно заснемане?

 • Цена на таванско преустройство

 • Квалификации (правоспособности) на покривен специалист за покривни преустройства