Skip to content

Използваем непроветряем покрив

 

Използваемият непроветряем покрив (наречен още “топъл”) има някои особености, които се отнасят предимно до начините за отвеждане на влагата 9водни пари) от сградата, достигнали покривката. При определени обстоятелства тази влага може да бъде значителна по количество. Достигайки водоплътните пластове в студените зони на покрива, тази влага кондензира и при критични температури замръзва, което води до повреди в елементите на покрива и на покривката (най-вече в топлоизолацията). За да се избегне достъпът на вътрешна влага до тези места и да се запази суха топлоизолацията, под нея се поставя непрекъсната пароизолация. Обикновено тя представлява мушама или фолио, заковани или залепени към основата (понякога и двете). Този детайл не изключва поставянето на допълнителен хидоризолационен пласт под покривката, т.е върху топлоизолацията. Както се казва, има случаи, когато този горен хидоризолационен слой има двойно действие и осигурява покрива както срещу външна, така и срещу вътрешна влага.

 

Топлоизолацията при използваемия наклонен покрив може да се изпълни от много материали и по много начини, но най-често се предпочитат плочи (“дюшечета”) от минерална вата или изделия от експандирана пластмаса – стиропор, пенополиуератан и подобни. Изолацията естествено трябва да обгръща всички отопляеми части на покривното пространство и видът й да бъде определен с топлотехнически изчисления.

 

Топлоизолационен материал трябва да бъде поставен:

 

  • над носещата основа или между нейните елементи;
  • под носещата основа.

 

Прилагането на единия или другия начин следва да бъде съобразено с конретно решение. Изолационният материал има определена дебелина, която съвсем не е малка при изискванията на повишени топлоизолационни показатели (например от порядъка на К=0,5 W/m2  C). В зависимост от другите елементи и от ефективността на изолиращия материал тя е обикновено повече от 4-5 см7 . Това определя в много случаи мястото на топлоизолацията – тя се поставя по-често между ребрата и под носещата основа, тъй като ако се постави между летвите за закрепване на покривката, последните трябва да имат ненужно големи размери (като се отчете и необходимото място за вентилация.)