Skip to content

Какъв ще е ефектът след ремонт на покрива?

Топлоизолация на покрива

Традиционно покривите в България не са топлоизолирани или не са достатъчно добре топлоизолирани. Доказано е, че 20% до 30% от топлинните загуби на едно- или двуфамилна къща се дължат именно на покривната конструкция. Чрез добра топлоизолация на покрива може да намалите значително сметките си за отопление.

Подмяна на дървените елементи от покрива

Основните елементи на покрива са: дървената конструкция (греди, колони и други), челните дъски, дъсчената обшивка.

Ефектът при подмяната на тези елементи е свързан с

  • повишаване на сигурността за обитателите на сградата
  • подобрява се средата на обитаване в сградата-няма ги вече изгнилите дървени елементи, източници на мухъл и плесен, които дишаме ежедневно

Замяна на старото покривно покритие с покривна система БРАМАК

Със замяната на старото покривно покритие значително се подобрява естетическия вид на сградата, повишава се сигурността за обитателите и не на последно място се повишава стойността на имота като цяло.

Спестяване на енергия от високоселективен слънчев колектор на Брамак-ефект за цял живот

Разпределение на загрятата от слънцето вода по месеци

Какво ще спестим?

За една година:

Спестена електроенергия – 3556.8 kWh = 758.52 лв.
Намаляване на CO2 – емисии: 2368.84 кг.

При продължителност на използване 15 години:

Спестена електроенергия -53 352 kWh = 11 577,85 лв.
Намаляване на CO2 – емисии: 35 532 кг.

*) Към юли 2022 година цената на електроенергията, определена от КЕВР за битови нужди е 0,21326 лв./kWh, на чиято база е изчислена сумата, която може да се спести чрез Соларен покрив от Брамак.

Безплатна консултация

Ако желаете да получите подобна безплатна калкулация, съобразена с вашите индивидуални потребности, моля свържете се нас на 0700 11920 (на цената на един градски разговор)

Често задавани въпроси за соларната система

Често задавани въпроси за соларната система